\[ \DeclareMathOperator*{\argmin}{arg\,min} \DeclareMathOperator*{\argmax}{arg\,max} \newcommand{\dif}{\mathop{}\!\mathrm{d}} \]

Előszó

Téma: simítás, spline-regresszió, additív modellek

Ez a jegyzet simítóeljárásokkal (pl. LOESS), a spline-okkal, és azok regresszióban történő felhasználásával, valamint általában az additív modellekkel foglalkozik.

Ajánlott irodalom: Simon N. Wood: Generalized Additive Models: an introduction with R (Chapman & Hall/CRC, Texts in Statistical Science sorozat, 2. kiadás, ISBN 9781498728331, 2017).

Minden visszajelzést örömmel veszek a tamas.ferenci@medstat.hu email-címen

A jegyzettel kapcsolatban minden visszajelzést, véleményt, kritikát a lehető legnagyobb örömmel veszek a tamas.ferenci@medstat.hu email-címen.

A jegyzet weboldala (oktatási segédanyagokkal, technikai információkkal) a https://github.com/tamas-ferenci/FerenciTamas_SimitasSplineRegresszioAdditivModellek címen érhető el.