3 . fejezet Adattípusok, adatszerkezetek

Az R programozásának megértéséhez szükséges egyik alapelemünk a változó: változóban tudunk információt tárolni, legyen az egyetlen szám vagy egy egész adatbázis, vagy akár egy regressziós modell. Változóból tetszőleges számút létrehozhatunk.

Változó értéket az értékadás művelettel kap; ez kb. a ,,legyen egyenlő’’ módon olvasható ki. Az R-ben nem kell előre megmondanunk, hogy milyen változókra van szükségünk: ha egy eddig még nem létező változónak adunk értéket, akkor az R automatikusan létrehozza. (Majd természetesen az értékét is beállítja arra, amit megadtunk.) Már létező változónak történő értékadásnál az előző érték elveszlik, és felülíródik az aktuálisan megadottal.

Az a tény, hogy az R - nagyon sok más programnyelvvel szemben! - megengedi ezt, tehát, hogy nem létező változónak is adhatunk értéket, és ilyenkor azt ő automatikusan, a háttérben, anélkül, hogy bármit szólna, létrehozza, egy jó példa az R általános filozófiájára, ami sok helyen előjön. Jelesül: az R szintaktikailag flexibilis, ,,megengedi trehányságot’’ – ami viszont kétélű fegyver! Egyfelől ugyanis nagyon kényelmes, jelen esetben, hogy nem kell törődnünk a változók előzetes deklarálásával, de másrészt így könnyebben előfordulhat, hogy olyat csinálunk, amit igazából nem szeretnénk – csak épp észre sem vesszük! Elírjuk a változó nevét, és nem figyelmeztetést kapunk, hogy de hát ilyen változó nem létezik, hanem egyetlen hang nélkül létrejön egy új, hibás nevű (miközben az igazi értéke marad változatlan). És ez talán még a legkevésbé éles példa.

3.1 Adattípusok, változó, értékadás

Az értékedás jele az R-ben a <-. (Az =-t ne használjuk értékadásra, csak függvényben az argumentum értékének megadására!).

Az str általában a legjobb leírója egy objektumnak. A typeof az objektum típusát adja meg.

Az R-ben 4 fontos adattípus van (type, mode).

Numerikus, alapból double:

## [1] 3
## num 3.1
## [1] "double"

Nézzük meg, hogy csakugyan case sensitive a nyelv:

## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'SZAM' not found
## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'Szam' not found

Attól mert valami történetesen egész, még double pontosságú lesz:

## num 3
## [1] "double"

A double pontossága jellemzően 53 bit (kb. \(-2\cdot 10^{308}\)-tól \(2\cdot 10^{308}\)-ig nagyjából \(2\cdot 10^{-16}\) felbontással; az adott architektúra vonatkozó értéket a .Machine megmondja).

Ha egészet (integer) akarunk, azt külön kell jelölni az L utótaggal:

## [1] 3
## int 3
## [1] "integer"

A numeric a mode, a double/integer a type. A többi adattípusnál a mode és a type egybeesik.

Karakter:

## [1] "kiskutya"
## chr "kiskutya"
## [1] "character"

Mint látható, a sztringkonstansokat idézőjellel kell jelölni. Az R megengedi a dupla (" ") és a szimpla (' ') idézőjel használatát is, de az előbbi a preferált (az R általi kiírás is mindenképp ilyennel történik), az utóbbit érdemes az egymásbaágyazott esetekre használni (tehát, ha egy sztringkonstans tartalmaz egy idézőjeles részt).

Logikai:

## [1] TRUE
## logi TRUE
## [1] "logical"

A TRUE rövidíthető T-nek, a FALSE pedig F-nek.

Adott típus tesztelése az is.<tipus> alakban lehet:

## [1] FALSE
## [1] TRUE
## [1] FALSE
## [1] FALSE

Az is.numeric azt jelenti, hogy is.integer vagy is.double:

## [1] TRUE
## [1] FALSE
## [1] TRUE
## [1] TRUE

Elvileg még két adattípus van, a raw és a complex, nem olyan fontosak. Van olyan dolog - például faktor - ami adattípusnak tűnik, de mégsem az (egy másik típus speciális esete).

Adott típussá alakítás as.<tipus> alakban lehet:

## [1] "3"
## Warning: NAs introduced by coercion
## [1] NA
## [1] 2
## [1] 1

Konvertálásnál az ,,erősorrend’’: character < double = integer < logical (a T 1-re, a F 0-ra alakul, a többi értelemszerű). Az ezt sértő dolgok NA-t adnak. Sok parancs automatikusan konvertál!

Hiányzó értéket NA jelöli (adott típusú hiányzó adat NA_real_, NA_integer_ és NA_character_ módokon kérhető).

Speciális szerepe van még a NULL-nak (ez inkább olyasmit jelöl, hogy ,,üres objektum’’), illetve az NaN-nek (not-a-number, tipikusan olyan adja, mint például ha negatív szám logaritmusát vesszük).

3.2 Adatszerkezetek és indexelés

3.2.1 Vektor

A vektor homogén, 1 dimenziós adatszerkezet.

Legegyszerűbb módon az elemei felsorolásával hozható létre, ehhez a c függvény használható:

## [1] 1 4 5 -2 3 10
## [1] "double"
## [1] 6

Az [1] a sor elején nem része a vektornak, az olvashatóságot segíti, amint azt a következő példa mutatja (a : egész számokból generál sorozatot):

##  [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
## [19] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
## [37] 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
## [55] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
## [73] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
## [91] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Skalár nincs az R-ben, ami annak tűnik, az igazából 1 elemű vektor:

## [1] "double"
## [1] 1

Természetesen nem csak numerikus adatokból képezhető vektor, hanem bármilyenből:

## [1] "a"  "b"  "xyz"
## [1] "character"
## [1] 3

A vektor homogén, az alábbi utasítások csak azért futnak le mégis, mert a háttérben ilyenkor az R a ,,leggyengébbre’’ konvertálja az összeset (hogy kikényszerítse a homogenitást):

## [1] "1" "a"
## [1] 2 1

A vektor elemei el is nevezhetőek; a nevek később a names-zel lekérhetőek, és át is állíthatóak:

##   elso masodik harmadik 
##    4    1    7
## [1] "elso"   "masodik" "harmadik"
##  elso masodik utolso 
##    4    1    7

Látható, hogy a names ,,kétirányú``: szolgáltat nekünk adatokat, de bele is nyilazhatunk értéket, ez utóbbi esetben beállítja.

A indexelés lehet számmal vagy vektorral (ugye igazából ugyanaz!), adott pozició vagy pozíciók kiválaszthatóak:

## utolso 
##   7
##  elso utolso 
##   4   7

Egy elem kiválasztható többször is:

## masodik masodik 
##    1    1

Kiválasztható az összes elem is, ekkor lényegében csak a sorrendet módosítjuk (az order megadja, hogy az adott elem hányadik a nagyság szerinti sorrendben):

## utolso masodik  elso  <NA>  <NA>  <NA> 
##    7    1    4   NA   NA   NA
## masodik  elso utolso 
##    1    4    7

Nemlétező elem indexelése NA-t ad:

## <NA> 
##  NA

Lehetséges negatív indexelés is, ez kiválaszt mindent, kivéve amit indexeltünk:

##  elso masodik 
##    4    1
## masodik 
##    1

Indexelhetünk logikai tömbbel is, ugyanolyan hosszú kell legyen mint az eredeti, és azokat választja ki, ahol T van:

##  elso utolso  <NA>  <NA> 
##   4   7   NA   NA

Rövidebb tömbbel indexelés csak azért fog működik, mert ilyenkor az R reciklálja az indexelő vektort. (Ez általában is így van: újabb példa a kétélű flexibilitásra.)

Ha vannak elnevezések, akkor azok használhatóak indexelésre is:

## masodik 
##    1
## masodik utolso 
##    1    7

Az indexelés és az értékadás kombinálható is:

##  elso masodik utolso 
##    4    1   99
## <NA> 
##  NA

Ha nemlétezőnek adunk értéket, automatikusan kiterjeszti a vektort, a többi helyre pedig NA kerül (megint újabb példa a kétélű flexibilitásra):

##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999

3.2.2 Mátrix

A mátrix homogén, kétdimenziós adatszerkezet.

Legegyszerűbben úgy tölthető fel, ha egy vektort áttördelünk, a matrix függvény használatával (az nc argumentummal az oszlopok, az nr argumentummal a sorok számát állíthatjuk be, értelemszerűen elég a kettőből egyet megadni):

##   [,1] [,2]
## [1,]  1  4
## [2,]  2  5
## [3,]  3  6

Alapból oszlopok szerint tölt, de a byrow argumentummal ezt átállíthatjuk:

##   [,1] [,2]
## [1,]  1  2
## [2,]  3  4
## [3,]  5  6

A dimenzió, illetve külön a sorok és oszlopok száma könnyen lekérhető:

## [1] 3 2
## [1] 3
## [1] 2

A mátrix oszlopai és sorai is elnevezhetőek, emiatt itt nem egy names van, hanem egy row.names és egy names, ez utóbbi az oszlopnév, de egyebekben teljesen hasonlóan viselkednek.

Indexelés ugyanúgy végezhető, csak épp mindkét dimenzióra mondanunk kell valamit; a kettő vesszővel választandó el:

## [1] 5 6

Mindkét dimenzió tetszőleges korábban látott módon indexelhető, tehát a különböző módok keverhetőek is:

## [1] 1 2

Ha egy dimenziót nem indexelünk, akkor az R úgy érti, hogy onnan minden elem (de a vessző ekkor sem hagyható el!):

## [1] 2 5

3.2.3 Tömb (array)

A tömb (array) homogén, \(n\)-dimenziós adatszerkezet (nem foglalkozunk vele részletesebben, ritkán használatos).

3.2.4 Data frame

A data frame (adatkeret) heterogén, kétdimenziós, rektanguláris adatszerkezet. Pontosabban szólva félig heterogén: az oszlopok homogének, de a különböző oszlopok típusai eltérhetnek egymástól. Lényegében tehát - nem feltétlenül ugyanolyan típusú - vektorok összefogva; a rektanguláris azt jelenti, hogy minden vektor ugyanolyan hosszú kell legyen.

Ez a legtipikusabb adatszerkezet orvosi adatok tárolására: sorokban a megfigyelési egységek, oszlopokban a változók.

A data paranccsal egy kiegészítő csomagban található kész adat tölthető be:

##   low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
## 85  0 19 182  2   0  0 0 1  0 2523
## 86  0 33 155  3   0  0 0 0  3 2551
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600
## 91  0 21 124  3   0  0 0 0  0 2622
## 92  0 22 118  1   0  0 0 0  1 2637
## 93  0 17 103  3   0  0 0 0  1 2637
## 94  0 29 123  1   1  0 0 0  1 2663
## 95  0 26 113  1   1  0 0 0  0 2665
## 96  0 19 95  3   0  0 0 0  0 2722
## 97  0 19 150  3   0  0 0 0  1 2733
## 98  0 22 95  3   0  0 1 0  0 2751
## 99  0 30 107  3   0  1 0 1  2 2750
## 100  0 18 100  1   1  0 0 0  0 2769
## 101  0 18 100  1   1  0 0 0  0 2769
## 102  0 15 98  2   0  0 0 0  0 2778
## 103  0 25 118  1   1  0 0 0  3 2782
## 104  0 20 120  3   0  0 0 1  0 2807
## 105  0 28 120  1   1  0 0 0  1 2821
## 106  0 32 121  3   0  0 0 0  2 2835
## 107  0 31 100  1   0  0 0 1  3 2835
## 108  0 36 202  1   0  0 0 0  1 2836
## 109  0 28 120  3   0  0 0 0  0 2863
## 111  0 25 120  3   0  0 0 1  2 2877
## 112  0 28 167  1   0  0 0 0  0 2877
## 113  0 17 122  1   1  0 0 0  0 2906
## 114  0 29 150  1   0  0 0 0  2 2920
## 115  0 26 168  2   1  0 0 0  0 2920
## 116  0 17 113  2   0  0 0 0  1 2920
## 117  0 17 113  2   0  0 0 0  1 2920
## 118  0 24 90  1   1  1 0 0  1 2948
## 119  0 35 121  2   1  1 0 0  1 2948
## 120  0 25 155  1   0  0 0 0  1 2977
## 121  0 25 125  2   0  0 0 0  0 2977
## 123  0 29 140  1   1  0 0 0  2 2977
## 124  0 19 138  1   1  0 0 0  2 2977
## 125  0 27 124  1   1  0 0 0  0 2922
## 126  0 31 215  1   1  0 0 0  2 3005
## 127  0 33 109  1   1  0 0 0  1 3033
## 128  0 21 185  2   1  0 0 0  2 3042
## 129  0 19 189  1   0  0 0 0  2 3062
## 130  0 23 130  2   0  0 0 0  1 3062
## 131  0 21 160  1   0  0 0 0  0 3062
## 132  0 18 90  1   1  0 0 1  0 3062
## 133  0 18 90  1   1  0 0 1  0 3062
## 134  0 32 132  1   0  0 0 0  4 3080
## 135  0 19 132  3   0  0 0 0  0 3090
## 136  0 24 115  1   0  0 0 0  2 3090
## 137  0 22 85  3   1  0 0 0  0 3090
## 138  0 22 120  1   0  0 1 0  1 3100
## 139  0 23 128  3   0  0 0 0  0 3104
## 140  0 22 130  1   1  0 0 0  0 3132
## 141  0 30 95  1   1  0 0 0  2 3147
## 142  0 19 115  3   0  0 0 0  0 3175
## 143  0 16 110  3   0  0 0 0  0 3175
## 144  0 21 110  3   1  0 0 1  0 3203
## 145  0 30 153  3   0  0 0 0  0 3203
## 146  0 20 103  3   0  0 0 0  0 3203
## 147  0 17 119  3   0  0 0 0  0 3225
## 148  0 17 119  3   0  0 0 0  0 3225
## 149  0 23 119  3   0  0 0 0  2 3232
## 150  0 24 110  3   0  0 0 0  0 3232
## 151  0 28 140  1   0  0 0 0  0 3234
## 154  0 26 133  3   1  2 0 0  0 3260
## 155  0 20 169  3   0  1 0 1  1 3274
## 156  0 24 115  3   0  0 0 0  2 3274
## 159  0 28 250  3   1  0 0 0  6 3303
## 160  0 20 141  1   0  2 0 1  1 3317
## 161  0 22 158  2   0  1 0 0  2 3317
## 162  0 22 112  1   1  2 0 0  0 3317
## 163  0 31 150  3   1  0 0 0  2 3321
## 164  0 23 115  3   1  0 0 0  1 3331
## 166  0 16 112  2   0  0 0 0  0 3374
## 167  0 16 135  1   1  0 0 0  0 3374
## 168  0 18 229  2   0  0 0 0  0 3402
## 169  0 25 140  1   0  0 0 0  1 3416
## 170  0 32 134  1   1  1 0 0  4 3430
## 172  0 20 121  2   1  0 0 0  0 3444
## 173  0 23 190  1   0  0 0 0  0 3459
## 174  0 22 131  1   0  0 0 0  1 3460
## 175  0 32 170  1   0  0 0 0  0 3473
## 176  0 30 110  3   0  0 0 0  0 3544
## 177  0 20 127  3   0  0 0 0  0 3487
## 179  0 23 123  3   0  0 0 0  0 3544
## 180  0 17 120  3   1  0 0 0  0 3572
## 181  0 19 105  3   0  0 0 0  0 3572
## 182  0 23 130  1   0  0 0 0  0 3586
## 183  0 36 175  1   0  0 0 0  0 3600
## 184  0 22 125  1   0  0 0 0  1 3614
## 185  0 24 133  1   0  0 0 0  0 3614
## 186  0 21 134  3   0  0 0 0  2 3629
## 187  0 19 235  1   1  0 1 0  0 3629
## 188  0 25 95  1   1  3 0 1  0 3637
## 189  0 16 135  1   1  0 0 0  0 3643
## 190  0 29 135  1   0  0 0 0  1 3651
## 191  0 29 154  1   0  0 0 0  1 3651
## 192  0 19 147  1   1  0 0 0  0 3651
## 193  0 19 147  1   1  0 0 0  0 3651
## 195  0 30 137  1   0  0 0 0  1 3699
## 196  0 24 110  1   0  0 0 0  1 3728
## 197  0 19 184  1   1  0 1 0  0 3756
## 199  0 24 110  3   0  1 0 0  0 3770
## 200  0 23 110  1   0  0 0 0  1 3770
## 201  0 20 120  3   0  0 0 0  0 3770
## 202  0 25 241  2   0  0 1 0  0 3790
## 203  0 30 112  1   0  0 0 0  1 3799
## 204  0 22 169  1   0  0 0 0  0 3827
## 205  0 18 120  1   1  0 0 0  2 3856
## 206  0 16 170  2   0  0 0 0  4 3860
## 207  0 32 186  1   0  0 0 0  2 3860
## 208  0 18 120  3   0  0 0 0  1 3884
## 209  0 29 130  1   1  0 0 0  2 3884
## 210  0 33 117  1   0  0 0 1  1 3912
## 211  0 20 170  1   1  0 0 0  0 3940
## 212  0 28 134  3   0  0 0 0  1 3941
## 213  0 14 135  1   0  0 0 0  0 3941
## 214  0 28 130  3   0  0 0 0  0 3969
## 215  0 25 120  1   0  0 0 0  2 3983
## 216  0 16 95  3   0  0 0 0  1 3997
## 217  0 20 158  1   0  0 0 0  1 3997
## 218  0 26 160  3   0  0 0 0  0 4054
## 219  0 21 115  1   0  0 0 0  1 4054
## 220  0 22 129  1   0  0 0 0  0 4111
## 221  0 25 130  1   0  0 0 0  2 4153
## 222  0 31 120  1   0  0 0 0  2 4167
## 223  0 35 170  1   0  1 0 0  1 4174
## 224  0 19 120  1   1  0 0 0  0 4238
## 225  0 24 116  1   0  0 0 0  1 4593
## 226  0 45 123  1   0  0 0 0  1 4990
## 4   1 28 120  3   1  1 0 1  0 709
## 10  1 29 130  1   0  0 0 1  2 1021
## 11  1 34 187  2   1  0 1 0  0 1135
## 13  1 25 105  3   0  1 1 0  0 1330
## 15  1 25 85  3   0  0 0 1  0 1474
## 16  1 27 150  3   0  0 0 0  0 1588
## 17  1 23 97  3   0  0 0 1  1 1588
## 18  1 24 128  2   0  1 0 0  1 1701
## 19  1 24 132  3   0  0 1 0  0 1729
## 20  1 21 165  1   1  0 1 0  1 1790
## 22  1 32 105  1   1  0 0 0  0 1818
## 23  1 19 91  1   1  2 0 1  0 1885
## 24  1 25 115  3   0  0 0 0  0 1893
## 25  1 16 130  3   0  0 0 0  1 1899
## 26  1 25 92  1   1  0 0 0  0 1928
## 27  1 20 150  1   1  0 0 0  2 1928
## 28  1 21 200  2   0  0 0 1  2 1928
## 29  1 24 155  1   1  1 0 0  0 1936
## 30  1 21 103  3   0  0 0 0  0 1970
## 31  1 20 125  3   0  0 0 1  0 2055
## 32  1 25 89  3   0  2 0 0  1 2055
## 33  1 19 102  1   0  0 0 0  2 2082
## 34  1 19 112  1   1  0 0 1  0 2084
## 35  1 26 117  1   1  1 0 0  0 2084
## 36  1 24 138  1   0  0 0 0  0 2100
## 37  1 17 130  3   1  1 0 1  0 2125
## 40  1 20 120  2   1  0 0 0  3 2126
## 42  1 22 130  1   1  1 0 1  1 2187
## 43  1 27 130  2   0  0 0 1  0 2187
## 44  1 20 80  3   1  0 0 1  0 2211
## 45  1 17 110  1   1  0 0 0  0 2225
## 46  1 25 105  3   0  1 0 0  1 2240
## 47  1 20 109  3   0  0 0 0  0 2240
## 49  1 18 148  3   0  0 0 0  0 2282
## 50  1 18 110  2   1  1 0 0  0 2296
## 51  1 20 121  1   1  1 0 1  0 2296
## 52  1 21 100  3   0  1 0 0  4 2301
## 54  1 26 96  3   0  0 0 0  0 2325
## 56  1 31 102  1   1  1 0 0  1 2353
## 57  1 15 110  1   0  0 0 0  0 2353
## 59  1 23 187  2   1  0 0 0  1 2367
## 60  1 20 122  2   1  0 0 0  0 2381
## 61  1 24 105  2   1  0 0 0  0 2381
## 62  1 15 115  3   0  0 0 1  0 2381
## 63  1 23 120  3   0  0 0 0  0 2410
## 65  1 30 142  1   1  1 0 0  0 2410
## 67  1 22 130  1   1  0 0 0  1 2410
## 68  1 17 120  1   1  0 0 0  3 2414
## 69  1 23 110  1   1  1 0 0  0 2424
## 71  1 17 120  2   0  0 0 0  2 2438
## 75  1 26 154  3   0  1 1 0  1 2442
## 76  1 20 105  3   0  0 0 0  3 2450
## 77  1 26 190  1   1  0 0 0  0 2466
## 78  1 14 101  3   1  1 0 0  0 2466
## 79  1 28 95  1   1  0 0 0  2 2466
## 81  1 14 100  3   0  0 0 0  2 2495
## 82  1 23 94  3   1  0 0 0  0 2495
## 83  1 17 142  2   0  0 1 0  0 2495
## 84  1 21 130  1   1  0 1 0  3 2495

Csak a felső néhány sor a head paranccsal kérhető le (az alsó néhány sor pedig a tail-lel):

##  low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
## 85  0 19 182  2   0  0 0 1  0 2523
## 86  0 33 155  3   0  0 0 0  3 2551
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600
## 91  0 21 124  3   0  0 0 0  0 2622

Az oszlopok és a sorok is elnevezhetőek:

## 'data.frame':  189 obs. of 10 variables:
## $ low : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ age : int 19 33 20 21 18 21 22 17 29 26 ...
## $ lwt : int 182 155 105 108 107 124 118 103 123 113 ...
## $ race : int 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 ...
## $ smoke: int 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ...
## $ ptl : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ht  : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ui  : int 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
## $ ftv : int 0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 ...
## $ bwt : int 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
## [1] "low"  "age"  "lwt"  "race" "smoke" "ptl"  "ht"  "ui"  "ftv" 
## [10] "bwt"
## [1] "low"  "age"  "lwt"  "race" "smoke" "ptl"  "ht"  "ui"  "ftv" 
## [10] "bwt"

Az adatkeret a mátrixhoz hasonlóan indexelhető:

##  low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557
## [1] 1
##  smoke ptl
## 87   1  0

Sőt, ha vannak elnevezéseink, az is használható. A következő 4 mind egyenértékű:

##  [1] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2750 2769
## [16] 2769 2778 2782 2807 2821 2835 2835 2836 2863 2877 2877 2906 2920 2920 2920
## [31] 2920 2948 2948 2977 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3042 3062 3062 3062 3062
## [46] 3062 3080 3090 3090 3090 3100 3104 3132 3147 3175 3175 3203 3203 3203 3225
## [61] 3225 3232 3232 3234 3260 3274 3274 3303 3317 3317 3317 3321 3331 3374 3374
## [76] 3402 3416 3430 3444 3459 3460 3473 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614
## [91] 3614 3629 3629 3637 3643 3651 3651 3651 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3770
## [106] 3790 3799 3827 3856 3860 3860 3884 3884 3912 3940 3941 3941 3969 3983 3997
## [121] 3997 4054 4054 4111 4153 4167 4174 4238 4593 4990 709 1021 1135 1330 1474
## [136] 1588 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1928 1928 1936 1970 2055
## [151] 2055 2082 2084 2084 2100 2125 2126 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296
## [166] 2296 2301 2325 2353 2353 2367 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2414 2424 2438
## [181] 2442 2450 2466 2466 2466 2495 2495 2495 2495
##  [1] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2750 2769
## [16] 2769 2778 2782 2807 2821 2835 2835 2836 2863 2877 2877 2906 2920 2920 2920
## [31] 2920 2948 2948 2977 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3042 3062 3062 3062 3062
## [46] 3062 3080 3090 3090 3090 3100 3104 3132 3147 3175 3175 3203 3203 3203 3225
## [61] 3225 3232 3232 3234 3260 3274 3274 3303 3317 3317 3317 3321 3331 3374 3374
## [76] 3402 3416 3430 3444 3459 3460 3473 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614
## [91] 3614 3629 3629 3637 3643 3651 3651 3651 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3770
## [106] 3790 3799 3827 3856 3860 3860 3884 3884 3912 3940 3941 3941 3969 3983 3997
## [121] 3997 4054 4054 4111 4153 4167 4174 4238 4593 4990 709 1021 1135 1330 1474
## [136] 1588 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1928 1928 1936 1970 2055
## [151] 2055 2082 2084 2084 2100 2125 2126 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296
## [166] 2296 2301 2325 2353 2353 2367 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2414 2424 2438
## [181] 2442 2450 2466 2466 2466 2495 2495 2495 2495
##  [1] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2750 2769
## [16] 2769 2778 2782 2807 2821 2835 2835 2836 2863 2877 2877 2906 2920 2920 2920
## [31] 2920 2948 2948 2977 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3042 3062 3062 3062 3062
## [46] 3062 3080 3090 3090 3090 3100 3104 3132 3147 3175 3175 3203 3203 3203 3225
## [61] 3225 3232 3232 3234 3260 3274 3274 3303 3317 3317 3317 3321 3331 3374 3374
## [76] 3402 3416 3430 3444 3459 3460 3473 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614
## [91] 3614 3629 3629 3637 3643 3651 3651 3651 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3770
## [106] 3790 3799 3827 3856 3860 3860 3884 3884 3912 3940 3941 3941 3969 3983 3997
## [121] 3997 4054 4054 4111 4153 4167 4174 4238 4593 4990 709 1021 1135 1330 1474
## [136] 1588 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1928 1928 1936 1970 2055
## [151] 2055 2082 2084 2084 2100 2125 2126 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296
## [166] 2296 2301 2325 2353 2353 2367 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2414 2424 2438
## [181] 2442 2450 2466 2466 2466 2495 2495 2495 2495
##  [1] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2750 2769
## [16] 2769 2778 2782 2807 2821 2835 2835 2836 2863 2877 2877 2906 2920 2920 2920
## [31] 2920 2948 2948 2977 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3042 3062 3062 3062 3062
## [46] 3062 3080 3090 3090 3090 3100 3104 3132 3147 3175 3175 3203 3203 3203 3225
## [61] 3225 3232 3232 3234 3260 3274 3274 3303 3317 3317 3317 3321 3331 3374 3374
## [76] 3402 3416 3430 3444 3459 3460 3473 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614
## [91] 3614 3629 3629 3637 3643 3651 3651 3651 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3770
## [106] 3790 3799 3827 3856 3860 3860 3884 3884 3912 3940 3941 3941 3969 3983 3997
## [121] 3997 4054 4054 4111 4153 4167 4174 4238 4593 4990 709 1021 1135 1330 1474
## [136] 1588 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1928 1928 1936 1970 2055
## [151] 2055 2082 2084 2084 2100 2125 2126 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296
## [166] 2296 2301 2325 2353 2353 2367 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2414 2424 2438
## [181] 2442 2450 2466 2466 2466 2495 2495 2495 2495

A nem dupla szögletes zárójellel történő indexelés eltérése, hogy nem a kiválasztott vektort, hanem egy csak a kiválasztott vektorból álló data frame-et ad vissza:

##  [1] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 2722 2733 2751 2750 2769
## [16] 2769 2778 2782 2807 2821 2835 2835 2836 2863 2877 2877 2906 2920 2920 2920
## [31] 2920 2948 2948 2977 2977 2977 2977 2922 3005 3033 3042 3062 3062 3062 3062
## [46] 3062 3080 3090 3090 3090 3100 3104 3132 3147 3175 3175 3203 3203 3203 3225
## [61] 3225 3232 3232 3234 3260 3274 3274 3303 3317 3317 3317 3321 3331 3374 3374
## [76] 3402 3416 3430 3444 3459 3460 3473 3544 3487 3544 3572 3572 3586 3600 3614
## [91] 3614 3629 3629 3637 3643 3651 3651 3651 3651 3699 3728 3756 3770 3770 3770
## [106] 3790 3799 3827 3856 3860 3860 3884 3884 3912 3940 3941 3941 3969 3983 3997
## [121] 3997 4054 4054 4111 4153 4167 4174 4238 4593 4990 709 1021 1135 1330 1474
## [136] 1588 1588 1701 1729 1790 1818 1885 1893 1899 1928 1928 1928 1936 1970 2055
## [151] 2055 2082 2084 2084 2100 2125 2126 2187 2187 2211 2225 2240 2240 2282 2296
## [166] 2296 2301 2325 2353 2353 2367 2381 2381 2381 2410 2410 2410 2414 2424 2438
## [181] 2442 2450 2466 2466 2466 2495 2495 2495 2495
## int [1:189] 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
##   bwt
## 85 2523
## 86 2551
## 87 2557
## 88 2594
## 89 2600
## 91 2622
## 'data.frame':  189 obs. of 1 variable:
## $ bwt: int 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...

Használhatunk különféle módszereket (az alábbiak közül a második a logikai indexelés miatt fog működni):

##  lwt smoke
## 85 182   0
## 86 155   0
## 87 105   1
## 88 108   1
## 89 107   1
## 91 124   0
##   low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600
## 94  0 29 123  1   1  0 0 0  1 2663
## 95  0 26 113  1   1  0 0 0  0 2665
## 100  0 18 100  1   1  0 0 0  0 2769
##   low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600
## 94  0 29 123  1   1  0 0 0  1 2663
## 95  0 26 113  1   1  0 0 0  0 2665
## 100  0 18 100  1   1  0 0 0  0 2769

Az adatkeret heterogén:

##  low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt nev
## 85  0 19 182  2   0  0 0 1  0 2523  a
## 86  0 33 155  3   0  0 0 0  3 2551  a
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557  a
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594  a
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600  a
## 91  0 21 124  3   0  0 0 0  0 2622  a
## 'data.frame':  189 obs. of 11 variables:
## $ low : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ age : int 19 33 20 21 18 21 22 17 29 26 ...
## $ lwt : int 182 155 105 108 107 124 118 103 123 113 ...
## $ race : int 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 ...
## $ smoke: int 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ...
## $ ptl : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ht  : int 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ui  : int 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
## $ ftv : int 0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 ...
## $ bwt : int 2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
## $ nev : chr "a" "a" "a" "a" ...

3.2.5 Lista

A lista heterogén, egydimenziós adatszerkezet.

Legegyszerűbben elemei felsorolásával hozható létre, a list függvényt használva:

## $sz
##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999 
## 
## $k
## [1] "a"  "b"  "xyz"
## 
## $m
##   [,1] [,2]
## [1,]  1  4
## [2,]  2  5
## [3,]  3  6
## 
## $df
##  low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt nev
## 85  0 19 182  2   0  0 0 1  0 2523  a
## 86  0 33 155  3   0  0 0 0  3 2551  a
## 87  0 20 105  1   1  0 0 0  1 2557  a
## 88  0 21 108  1   1  0 0 1  2 2594  a
## 89  0 18 107  1   1  0 0 1  0 2600  a
## List of 4
## $ sz: Named num [1:10] 4 1 99 NA NA NA NA NA NA 999
##  ..- attr(*, "names")= chr [1:10] "elso" "masodik" "utolso" "" ...
## $ k : chr [1:3] "a" "b" "xyz"
## $ m : int [1:3, 1:2] 1 2 3 4 5 6
## $ df:'data.frame': 5 obs. of 11 variables:
##  ..$ low : int [1:5] 0 0 0 0 0
##  ..$ age : int [1:5] 19 33 20 21 18
##  ..$ lwt : int [1:5] 182 155 105 108 107
##  ..$ race : int [1:5] 2 3 1 1 1
##  ..$ smoke: int [1:5] 0 0 1 1 1
##  ..$ ptl : int [1:5] 0 0 0 0 0
##  ..$ ht  : int [1:5] 0 0 0 0 0
##  ..$ ui  : int [1:5] 1 0 0 1 1
##  ..$ ftv : int [1:5] 0 3 1 2 0
##  ..$ bwt : int [1:5] 2523 2551 2557 2594 2600
##  ..$ nev : chr [1:5] "a" "a" "a" "a" ...

Számmal és – ha van neki – névvel is indexelhető:

##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999
##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999
##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999

Az egy zárójellel történő indexelés látszólag ugyanaz, de csak látszólag:

## $sz
##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999
## [1] "double"
## [1] "list"

Tartomány is indexelhető:

## $sz
##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999 
## 
## $k
## [1] "a"  "b"  "xyz"
## [1] 1

Az előbbi dolgok természetesen kombinálhatóak is:

##  elso masodik utolso                             
##    4    1   99   NA   NA   NA   NA   NA   NA   999

Az adatkeret igazából egy, az oszlopokból - mint vektorokból - összerakott lista (tehát két szűkítés van: az elemek csak vektorok lehetnek és ugyanolyan hosszúaknak kell lenniük).