3 . fejezet A bizonytalanság jellemzése

Az előző fejezetben alaposan körüljártuk azt a megállapítást, hogy a következtető statisztikában nincs biztos válasz. Elkerülhetetlen módon minden válaszunkat bizonytalanság fogja terhelni. A következtető statisztika egyik legnagyobb ereje, hogy e bizonytalanság mértékét magát is képes lesz jellemezni – ebben a fejezetben ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni.

3.1 Intervallumbecslés

TODO

3.2 Hipotézisvizsgálat

TODO